welkom - jungiaans analytische therapie

"Als je het bos niet ingaat, zal er nooit iets gebeuren en zal je leven nooit beginnen."

Clarissa Pinkola EstÚs

Het diepgewortelde verlangen van de mens naar heelheid en volledigheid, de zoektocht van menig vrouw en man. Het verlangen naar een intens leven, een vol leven, een gezond evenwicht in ons leven. Loskomen van oude ingesleten patronen, jezelf begrijpen, herkenning en inzicht.

Het gaat er niet om dat je leeft zoals dat van je verwacht wordt. Het gaat er niet om dat je bent zoals de ander wil dat je bent. Het gaat erom, dat je bent en kunt leven vanuit je eigen natuurlijke zijn. Waarin tegenstellingen elkaar ontmoeten en zich verenigen. Het is niet vrouw of man, goed of kwaad, zwart of wit. Het is altijd beide. Beide mogen er zijn. Bewustwording met inzicht en wijsheid in verbinding met je diepste zelf.